5. Sure (Mâide Suresi), 38. Ayet
Yaptıklarına bir karşılık ve Allah'tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

12. Sure (Yûsuf Suresi), 70. Ayet
Yûsuf onların yüklerini hazırlatırken su kabını kardeşinin yüküne koydurdu. Sonra da bir çağırıcı şöyle seslendi: "Ey kervancılar! Siz hırsızsınız."

12. Sure (Yûsuf Suresi), 73. Ayet
Dediler ki: "Allah'a andolsun, siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik, hırsız da değiliz."

12. Sure (Yûsuf Suresi), 74. Ayet
Onlar, "Eğer yalancı iseniz, hırsızlığın cezası nedir?" dediler.

12. Sure (Yûsuf Suresi), 81. Ayet
"Siz babanıza dönün ve deyin ki: "Ey babamız! Şüphesiz oğlun hırsızlık etti, biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. (Sana söz verdiğimiz zaman) gaybı (oğlunun hırsızlık edeceğini) bilemezdik."

15. Sure (Hicr Suresi), 18. Ayet
Ancak kulak hırsızlığı eden olursa, onu da parlak bir ateş takip etmektedir.

60. Sure (Mümtehine Suresi), 12. Ayet
Ey Peygamber! Mü'min kadınlar, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi işte sana karşı gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman, biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.