Erkek Üreme Sistemi:

1-Testisler,

2-Erkek eşey organı

3-Yardımcı bezlerden oluşur.

Erkek Üreme Sistemini Oluşturan YapılarTestisler: Spermlerin yapıldığı bezdir. Erkek üreme hücresine sperm denir. Testisler vücut dışına doğru sarkan bir torba içinde bulunur. Bunun sebep spermler vücut ısısı içinde yaşayamazlar. Her testiste 1000 kadar çok ince ve kıvrımlı semini fer tüpçüleri ihtiva eden yapılar vardır spermler burada yapılır. Bu tüpçülerin arasında eşeysel hormon salgılayan hücreler vardır.

Hareket ve döllenme özelliği kazanmamış spermler semini fer tüpçülerine geçerek Rete testis adı verilen kanalcıklar bölgesine oradan da döllenme ve hareket yeteneği kazandığı Epididimiş denilen yere gelirler. Spermler burada olgunlaşır olgunlaşmak için 18 saat ile 10 gün kalırlar. Spermlerin esas olarak depolandığı yer vas deferens in belirli bir bölgesidir. Her epididimiş vas deferens denilen bir kanal ile testis torbasından çıkarak karın boşluğuna doğru idrar kesesi üzerinden geçip idrar kanalına açılır. İdrar kanlı idrar kesesini dışarıya bağlayan bir tüptür ve erkek eşey organı ile dışarı atılır açılır.

Spermlerin seminal sıvı içindedir ve spermlerin dışarı atılmasını sağlar. Semi nal sıvı üç ayrı bez torbasından oluşturulur. Bunlar idrar kanalı kenarında çift halde bulunan semi nal kesecikler ve idrar kesesini iki yanında bulunan prostat bezleri ve erkek eşey organının kaidesinde bulunan bir çift Cooper bezleridir.

Yardımcı Bezler:Spermlerin hareketini kolaylaştıran sıvıların üretildiği bezleridir. Bunlar prostat, ve Cowper bezleridir.

A-Seminal Kesecik: Spermlerin yapıldığı keselerdir. Spermin hareketini ve beslenmesini kolaylaştırır.

B-Prostat Bezi: Sperm ve idrarın ayrı ayrı çıkışını kontrol eder. Prostat sıvısı spermin yumurtayı döllemesi için uygun ortam hazırlar.

C-Cowper Bezi: Diğer bezlerle beraber spermin hareketini ve beslenmesini kolaylaştırır.

Erkek Eşey Organı:Spermlerin idrar ve yardımcı bezlerin meydana getirdiği sıvıların dışarı atılmasını sağlayan ve üremede çiftleşme organıdır.