FSH: Semini fer tüpçülerin gelişimini uyarır. Bu tüycüklerde spermatogenez oluşumunu başlatır.

LH: Semini fer tüpçüleri arasındaki hücrelerden testosteron hormonunun üretilmesini sağlar. Testosteron ise erkeğe has özellik verir. Ayrıca spermetegonezin tamamlanmasını sağlar.

Bu hormonların herhangi biri az salgılanırsa sperm üretimi etkilenir