Sindirim Sistemine Yardımcı Bezler - Delinetciler Portal
+ Hemen Yorum Yap

Sindirim Sistemine Yardımcı Bezler

 1. Midenin boşluğa bakan iç yüzünü örten tek katlı prizmatik epitelle örtülü mukozada mukus salgılayan hücrelerden başka tubuler yapıda bezler bulunur. Mukozanın mukus salgısı ve bezlerin salgıları birleşerek mide özsuyunu oluşturur.


  Mide bezlerinde dört tip hücre vardır. Temel hücreler pepsinojen, parietal hücreler, HCL asit ve intrinsik faktör, boyun hücreleri mukus, endokrin hücreler serotonin, enteroglukogon ve histamin salgılar.Mide bezleri gastrik ve plorik bezler olarak iki gruba ayrılır.

  Sindirim Sistemine Yardımcı Bezler


  Gastrik Bezler: Glandula propria denilen bezlerdir. Mükoz hücreler, peptikhücreler ve paryetal hücrelerden oluşur. Midenin fundus ve korpus bölümlerinde görülür. Gastrit bezlerden hidroklorik asit, pepsinojen, intrinsik faktör ve mukus salgılanır.

  - Hidroklorik asit (HCL): Pepsinojeni pepsin hâline ve bazı mineralleri emilebilir hâle getirir. Besinlerle gelen mikropları etkisiz hâle getirmek ve proteinlerin sindirimi için asidik ortam oluşturmak gibi görevleri vardır.

  - İntrinsik faktör: B12 vitaminin emilimi için gereklidir. Paryetal hücreler tarafından salgılanır. Eksikliğinde pernisiyöz anemi görülür.

  - Pepsin: Peptik hücreler tarafından pepsinojen şeklinde salgılanır. HCL tarafından pepsine çevrilir. Proteinlerin sindiriminde görev alır.

  - Mukus: Sindirim yüzeyini nemli ve kaygan tutar. Mideyi HCL asidin ve enzimlerin zarar verici etkisinden korur.

  Pilorik Bezler: Mukozada bulunan bu bezler daha çok midenin pilora yakın antrum bölümünde bulunur. Plorik bezlerden gastrin hormonu, pepsinojen ve mukus salgılanır. Salgılanan mukus salgısı mide mukozasını asitten koruyucu etki yapar. Gastrin hormonu ise mide sekresyonunu kontrol eder.


  Güncelleme : 2017-11-12

Konu Etiketleri

sindirim sisteminde görevli organlar ve bezler, sindirime yardımcı bezler 5. sınıf, sindirime yardımcı bezler 7. sınıf, sindirime yardımcı organlar nelerdir 7. sınıf

  Okunma: 1397 - Yorum: 0 - Amp
Kullanıcı Oylaması: /5 -