Krebs Döngüsü; Glikozun devamında pirüvatın karbon diokside metabolik yıkımının tamamlandığı kimyasal döngü.