-Endokrin bezlerin karşılıklı etkileşimi ile kanda hormon dengesinin sağlanmasına denir.

-Bu olay; pozitif geri bildirim ya da negatif geri bildirim şeklinde gerçekleşir.

-Pozitif geri bildirim; sürekli hormon üretimini sağlar.

Geri Bildirim ( Feed Back ) Nedir?-Negatif geri bildirimde ise; hormonun etki ettiği hücrede sentezlenen ürün, hormon salgılayan endokrin bezin aktivitesini baskılar.