Dişilerde, yumurtalıklarda ve buna bağlı olarak döl yatağında (rahim) meydana gelen değişikliklere menstrual döngü adı verilir. Bu döngü, ergenlik döneminde başlar ve 50-55 yaşlarına kadar (menopoz) devam eder.


Her adet döngüsü ortalama 28 gün sürer.

Dişilerde menstrual döngüyü; hipotalamus, hipofiz bezi veyumurtalıkların salgıladığı hormonlar kontrol eder.

Beynin hipotalamus bölgesitarafından salgılanan "serbestbıraktırıcı faktör (RF)" kan yoluylahipofizi uyarır.Uyarılan hipofizden; foliküluyarıcı hormon (FSH) velüteinleştirici hormon (LH)salgılanır.Bu hormonlar, yumurtalığı etkilerve yumurtalıklar da dişi eşeyhormonları olan östrojen veprogesteronu salgılamaya başlar.Östrojen ve progesteronunetkisiyle döl yatağı duvarında birdizi değişiklik ortaya çıkar.


Menstrual Döngü Nedir?Hipotalamusun salgıladığı üreme ile ilgili olan RF çeşidi:GnRH (Gonadotropin serbest bıraktırıcı hormon)'dur.

Menstrual Döngü;

- Folikül evresi,
-Ovulasyon evresi,
- Korpus luteum evresi ve
- Mestruasyon evresi olmak üzere 4 evrede incelenir.