İnsanda bütün sistemler gibi üreme sistemi de iyi gelişmiştir.Her iki cinsiyette de çok gelişmiş üreme organları vardır.Üreme sistemini oluşturan organlara GENİTAL ORGANLAR veya CİNSEL ORGANLAR denir.İnsanda üreme sistemi, sinir sistemi ve hormonal sistemin(endokrin sistem) etkisi altındadır.Üreme organları, dişi ve erkekte farklı yapılar içermektedir.


Dişi Üreme Sistemini;

- Ovaryumlar (yumurtalıklar)
- Yumurta kanalı (Fallop tüpü = Döllenme borusu)
- Rahim (uterus = döl yatağı)
- Döl yatağı ağzı (serviks)
- Vagina oluşturur.

Menstrual Döngü Resimli Konu Anlatımı


Dişi üreme sisteminde;- Yumurta oluşumu- Hormon üretimi- Döllenme- Fetüsün gelişmesi gibiolaylar gerçekleşir.

1.) FOLİKÜL EVRESİ: Yumurtalıklarda bulunan foliküllerden genelde bir tanesinin gelişerek döllenme özelliğine sahip olan bir yumurtanın oluştuğuevredir. Ortalama olarak 10-14 gün sürer.Bu evrede, hipotalamustan salgılanan GnRH hormonu hipofizin ön lobunu uyararak, FSH veLH hormonlarının salgılanmasına neden olur.

FSH ve LH etkisiyle aşağıdaki olaylar gerçekleşir: FSH etkisiyle, folikül hücrelerinden bir tanesiningelişmesiyle olgun yumurta hücresi oluşur.Gelişmekte olan folikül hücresinden, östrojenhormonu salgılanır ve kandaki östrojen miktarı artar. Östrojen hormonundaki bu artış FSH salgılanmasını azaltırken, LH salgılanmasını artırır. (Pozitif ve negatif geri bildirim)

Menstrual Döngü Resimli Konu Anlatımı 1


2.) OVULASYON (YUMURTLAMA) EVRESİ: Olgunlaşan yumurtanın, folikülün yırtılmasıyla yumurtalıklardan atılmasına ovulasyon (yumurtlama)denir.Ovulasyon, hipofizden salgılanan LH hormonunun etkisiyle gerçekleşir. Atılan yumurta, fallop tüpüne geçer ve burada spermle karşılaşırsa döllenme meydana gelir. Ovulasyon, menstrual döngünün yaklaşık ortasında(14.gününde) gerçekleşir.

Menstrual Döngü Resimli Konu Anlatımı 2


3.) KORPUS LUTEUM (SARI CİSİM)EVRESİ :
Ovulasyon evresinde yırtılan folikülün içineyağ damlacıklarının dolması sonucu oluşanyapıya korpus luteum (sarı cisim) denir. Korpus luteum; bol miktarda progesteron,az miktarda östrojen hormonlarını salgılar.

Menstrual Döngü Resimli Konu Anlatımı 3

4.) MENSTRUASYON EVRESİ:
Döllenmemiş yumurta hücresi ile rahime ait doku parçalarının bir miktar kanla beraber atılmasına menstruasyon (adet görme) denir.Menstruasyon evresinde; korpus luteum bozulur veprogesteron salgısı azalır.Kanamanın ilk günü, 4-5 gün süren menstruasyon evresinin birinci günüdür. Bu olaydan sonra, FSH miktarı artmaya başlar. Böylece, yeni bir menstrual döngü başlamış olur.

Menstrual Döngü Resimli Konu Anlatımı 4