Organizmanın dışında gerçekleşen döllenmelerdir. Dişi üreme hücreleri ile erkek üreme hücreleri dışarıda döllenir. Balıklarda kabuklularda, yumuşakçalarda görülür.

1-Sadece suda yaşayan canlılarda görülür.

2-Döllenme olasılığını arttırmak için fazla sayıda üreme hücresi oluşturulur.

3-Döllenen yumurtadaki embriyo gelişimini suda tamamlar.

Hayvanlarda Dış Döllenme4-Sperm ve yumurtalar dışarıya bırakıldığından çiftleşme organlarını rastlanmaz.

5-Evrimsel açıdan geri olan canlılarda görülür.

6- O2 difüzyonla sudan alınır, CO2 ve atıklar difüzyonla suya verilir.

Embriyo gelişimi için gerekli besini vitellüsten sağlar Vitellüs bu canlılarda daha fazladır.