Tek hücreli olsun çok hücreli olsun doğadaki tüm canlılar, yapılarına aldıkları besin maddeleri ile amino asit ve bu amino asitlerden de protein sentez ederler.Protein sentezi için gereken ana elementler ise karbondan sonra azottur.


Azot gerek proteinlerin gerekse DNA ' nın moleküler yapısı için gerekli olan çok önemli bir elementtir.Canlılar bunun için azotu kullanmak zorundadırlar. Atmosferde %78 gibi yüksek bir oranda azot vardır.Fakat çoğu canlı atmosferdeki serbest azotu doğrudan kullanamaz.Azotun önce bakteriler,su yosunları ve bazı likenler tarafından başka elementlerle birleştirilerek nitratlara dönüştürülmesi gerekir.

-Havadaki azot gazı, topraktaki azot tutucu bakteriler tarafından nitratlara dönüştürülür.

- Bitkiler büyümeleri için gerekli azotu sağlamak için nitrat tuzlarını topraktan alırlar. Bitkiler topraktan aldıkları nitrat tuzlarıyla organik bileşikleri oluştururlar.

- Hayvanlar bu bitkilerle beslenirler.Azot ihtiyaçlarını beslendikleri bitkiden sağladıkları organik bileşiklerden sağlarlar.

Azot Döngüsü Konu Anlatımı


- Bakteri ve mantarlar, ölü bitki ve hayvan atıklarını toprağa amonyum ( NH4)bileşikleri yayarak çürütürler. ( amonifikasyon )

- Nitrit bakterileri bu amonyum bileşiklerini, nitrite dönüştürürler.

- Nitrat bakterileri nitriti bitkilerin kullanabileceği nitrat tuzlarına dönüştürürler.(Nitrit ve nitrat bakterilerinin yaptığı işlemler kemosentez reaksiyonlarıdır.)

- Nitrat tuzlarını bitkiler azot kaynağı için kullanırlar.Nitrat bozan bakteriler azot bileşiklerinin ( nitrat tuzları ) bir kısmını yeniden azot gazına dönüşmesini sağlarlar (denitrifikasyon).

- Ayrıca yıldırım ve şimşek gibi gibi doğa olayları toprağa azot bağlanmasında etki ederler.