Işık : Yeryüzündeki tüm enerjilerin kaynağı güneştir. Üretici canlılar ışık enerjisini tüm canlıların yararlanabileceği kimyasal enerjiye dönüştürürler. Bu işlem sırasında ayrıca oksijen üretirler.


Sıcaklık : Her canlının yaşayabildiği ideal sıcaklık değerleri vardır. Dünya üzerinde sıcaklık her noktada homojen değildir. Sıcaklık farklılıkları canlı türlerinin dağılışını etkiler.

Doğal Çevreyi Oluşturan Cansız (Abiyotik) Ögeler Nelerdir? ,


İklim : Uzun zaman aralığında belli bir bölgede egemen olan atmosfer koşullarına iklim denir. Sıcaklık, yağış ve diğer iklimsel özellikler bitki ve hayvan türlerinin gelişim ve davranışlarını yönlendirir.

Toprak ve Mineraller : Su, rüzgar, sıcaklık gibi faktörler kayaları ufalar, organik maddelerinde birikmesiyle toprak oluşur. Toprağın besin, su, oksijen ve mineral miktarı, toprak derinliği toprağın kalitesini belirler. Toprak özellikleri canlı dağılışında etkilidir.

Su : Canlılar için temel maddedir. Canlıların yapılarının büyük kısmını su oluşturur. Su kaynaklarına yakın bölgelerde canlı çeşitliliği artarken, su kaynağından uzaklaştıkça canlılık olayları azalır.

pH : Dünya üzerindeki su ve toprakların pH özellikleri farklıdır veya zamanla değişebilir. Canlılar kendileri için ideal olan pH değerlerinde yaşayabilirler. Ortam pH'ı canlı fizyolojisini ve dağılışını etkiler.