Organik bileşiklerin yapısına katılan karbon atomu, Fotosentetik ve Kemosentetik canlılar tarafından doğadan CO2 olarak alınır ve organik maddelerin yapısına katılır. Organik maddenin üretici ve tüketiciler tarafından solunumda kullanılmasıyla oluşan CO2 doğaya geri verilir.


Karbon Döngüsü Nedir?