İki canlının aynı tür olması için;

* Ortak özelliklerinin en çok olması,
* Aynı atadan gelmesi ve
* Çiftleşerek verimli nesiller oluşturması gerekir.
* Kromozom sayıları,
* Beslenme şekilleri ve
* Üreme şekilleri aynıdır.

Aynı tür canlıların;

* DNA dizilişleri,
* Protein yapıları ve
* Enzim çeşitleri farklı olabilir.