Kommensalizm (+/0) : Birlikte yaşayan ortaklardan biri yarar görürken, diğerinin hiç etkilenmediği yaşama birliğidir.

Örn : Köpek balığı ile yaşayan diğer balıklar. Köpek balığı avlanırken çevreye besin parçaları yayılır. Küçük balıklar bu besinleri yerken , köpek balığının karı veya zararı yoktur.

Yararlı Birliktelikler


Mutualizm (+/+) : Birlikte yaşayan organizmalar birbirine karşılıklı yarar sağlar.

Örn : Likenler ( Mantar ve yosunun(=Alg) oluşturduğu birlik )

Yararlı Birliktelikler 1


Likenler alg ve mantarların beraber oluşturdukları birlikte yaşama şeklidir.Tüketici olan mantar alge su , mineraller, karbondioksit ve yaşam ortamı sağlarken üretici olan alg mantara besin ve oksijen verir.

Yararlı Birliktelikler 2