- RNA ve proteinden oluşmuştur.

- Çekirdekçiğe bir kısım kromatin ipliği de iştirak ettiği için az oranda DNA' da bulunur.

- Hücre bölünmesi sırasında kaybolur, sonra tekrar oluşturulur.

Çekirdekçik Özellikleri Nelerdir?- Çekirdek sıvısından herhangi bir zarla ayrılmaz.

- Işık mikroskobunda koyu renkli görülen bölgelerdir.

- Büyüklükleri canlı türüne ve hücreye göre değişir. Protein sentezi fazla olan hücrelerde daha büyüktür.

- Asidik boyalarla koyu renge boyanır.