-Birbirine dik iki silindirden meydana gelir. Bunlara sentriol denir.

- Her sentriol birbirine paralel üç küçük tüpten oluşmuş , dokuz iplik içerir. Mikrotübül denen bu iplikler protein yapısında olup, arası matriks ile oludur.

Sentrozomun Yapısı


- Sentrozomu saran zar bulunmaz .