Hücre zarının dışında bulunan koruyucu yapıdır .

Hücrenin dayanıklılığını artırır.

Bitki hücrelerinde bulunur.

Hücre Çeperinin ÖzellikleriHayvan hücrelerinde bulunmaz .

Yapısını oluşturan temel molekül selülöz ‘ dur .

Dokunun özelliğine göre hücre çeperinin yapısına odunözü maddesi ( lignin ) mantar özü maddesi ( Süberin ) ve mumsu madde (kütin ) sekonder ( ikincil ) olarak katılabilir .

Cansızdır .

Üzerinde geçitler bulunur.

Tam geçirgendir . Seçme özelliği yoktur.

Bitkilerde turgor basıncının oluşmasında etkilidir .

Hücre duvarı mantar hücrelerinde ( kitinden ) ve bakteri hücrelerinde de ( protein , karbonhidrat ve yağdan yapılmış ) bulunur. Fakat bunlardaki yapısı selülozik değildir .