Görevleri :

- Hücreyi dış ortamdan ayırır.
- Hücrenin dağılmasını engeller.
- Hücreye şekil verir.
- Mikroorganizma ve mekanik dış etkilerden hücreyi korur.
- Hücre ile dış çevre arasında madde alış verişini düzenler
- Hücrede iyon dengesini ayarlar.
- Hücre içi sıvı yoğunluğunu( Ozmatik dengeyi) ayarlar.

Hücre Zarının Görevleri ve Özellikleri


Özellikleri :

- Canlıdır.
- Esnektir.
- Seçici geçirgendir.
- Porlar ( delikler ) bulunur .
-Çok incedir.
- Yarı saydam yapıdadır.

Hücrelerin en önemli özelliği seçici geçirgen olması, en önemli görevi ise hücreye madde giriş çıkışını düzenlemesidir.