Gece yatağa yattığınızda hemen uyuyamıyorsanız, aklınızdan düşünceler bir türlü gitmiyorsa aşağıda yazdıklarımı uygulamanızı tavsiye ediyorum.

Yatağınıza oturun;

Zihninizi kısa bir süreliğine duanıza ayırın, ellerinizi açın ve şu sureleri okuyun.

Nas Suresi

Kul e'uzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min serrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs.

Felak Suresi

Kul, euzü birabbil felâk, min şerri ma halak, ve min şerri gasikin iza vakab, ve min şerrin neffassâti fil ukad, ve min şerri hâsidin iza hased.

Fatiha Suresi

Elhamdü lillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în, İhdinessırâtel müstâkim. Sırâtellezîne en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Daha sonra ellerinizle vücudunuzun her yerini mesh edin (Vücudunuza sürün).

Daha sonra şu şekilde dua edin;

Her şeyin Rabbı ve sonsuz kudret sahibi Allah'ım. Zihnimi meşgul eden, kalbimi daraltan ve beni uyutmayan her şeyden sana sığınırım. Şeytanın ve nefsimin şerrinden de sana sığınırım. Kalbimi ve aklımı senin sevgin ve huzurun ile doldur. Rahmetini başımdan eksik etme. Uyumam için bana rahatlık ver. Amin.

Daha sonra hiç konuşmadan sağ tarafınıza doğru yatın.

Not: Duanızdan önce Allah rızası için iki rekat namaz kılmanız veya en azından abdest almanız daha tesirli olacaktır.