- Prokaryotik hücrelerdir.Zarla çevrili çekirdek ve organelleri yoktur.

Bakterilerin Genel Özellikleri Maddeler Halinde


- Işık mikroskobu ile görülebilirler.


- O kadar yaygındır ki dünyada bulunmadığı yer yoktur diyebiliriz.


- En çok organik moleküllerin bol bulunduğu ve nemli yerlerde yaşar.