- Prokaryotik hücre yapısına sahip canlılardır

- Çoğunlukla tek hücrelidirler.


- Ototrof ve heterotrof türleri vardır.

Monera Aleminin Genel Özellikleri- Genellikle nemli ve sucul ortamda yaşarlar.


- Çoğalmaları genel olarak bölünme ile eşeysiz olarak gerçekleşir.


- Aktif hareket edenleri de vardır.


- Bakteriler, mavi- yeşil algler bu alemin canlılarıdır.