Ökaryotik Hücreler

- Zar ile çevrili çekirdek ve organelleri vardır.


- Zarın faaliyetleri hariç diğer hayatsal faaliyetler molekül düzeyinde stoplazma ve organellerde gerçekleşir.

Ökaryotik Hücrelerin Özellikleri- Prokaryot hücrelerin gerçekleştirdikleri tüm hayatsal faaliyetleri geçekleştirirler.


- Bakteriler ve mavi - yeşil algler hariç tüm canlılar ökaryot hücreden yapılmıştır.