Prokaryotik Hücreler :

- Zar ile çevrili çekirdekleri bulunmaz.


-Ayrıca mitokondri, kloroplast, E.R gibi zar ile çevrili organelleri de bulunmaz.

Prokaryotik Hücrelerin Genel Özellikleri- Prokaryotik hücrelerde kompleks canlıların yaptığı fizyolojik faaliyetlerin tamamı gözlenir.


- Yarı geçirgen zarla madde alış verişini

- Ribozom ile bütün proteinlerini


- Enzimleri ile ATP enerjisi üretimini


- DNA ile kalıtsal karakterleri yeni hücrelere aktarmayı ve açığa çıkarmayı gerçekleştirir


- Bazılarında hareketi sağlayan kamçı benzeri yapılar bulunur.

Zarın ve kamçının faaliyetleri hariç diğer faaliyetler ( solunum, fotosentez. sindirim, protein sentezi gibi ) moleküler düzeyde ( enzimler sayesinde ) stoplazmada gerçekleşir.

- Temel yapıları zar, stoplazma, DNA ve ribozomdur.


-Bakteriler ve mavi- yeşil algler bu gruptandır.