- Üreme

- Metabolizma


- Enerji üretip tüketme


-İrkilme


- Solunum


- Boşaltım


- Hücresel yapıda olma


- Enzim sistemlerinin olması


- Enzim sentezleme


-Büyüme


-Biyosentez reaksiyonları ( Küçük organik bileşiklerden = Monomerlerden büyük yapılı organik bileşiklerin = Polimerlerin sentezlenmesidir. Örn : aminoasitlerden protein sentezlenmesi )


- Yıkım reaksiyonları ( Büyük organik molekülleri = Polimerleri küçük organik moleküllere = Monomerlere parçalamak. Örn : proteinleri aminoasitlere yıkmak. )


-Glikoliz ( Glikozun 3C' lu pirüvata kadar yıkılarak substrat düzeyinde ATP elde edilmesi )