Genel anlamda başka bir canlının üzerinde, onun kaynaklarını kullanarak zararına sebep olan canlılara parazit (asalak) denir. Tabiatta çok sayıda parazit türü vardır. Bunların bitkisel kökenli olanlarına fitoparazit, hayvansal kökenli olanlarına zooparazit denir. Bir mikroorganizmanın yeni konakçıya girmesi ile hastalık belirtilerinin ortaya çıkması arasındaki süreye o hastalığın kuluçka (enkübasyon) süresi denir. Enkübasyon süresi hastalıktan hastalığa değişir. Bireyin vücut direnci, mikroorganizmanın virülansı ve sayısı, bulaşma yolu kuluçka süresini etkiler.


Parazit Nedir?