- Canlılar ile cansızlar arasında geçit formlarıdır.

- Sınıflandırmada yer almaz.

- Hem canlı hem cansız özelliği gösterirler.

Canlı özellikler : Nükleik asit taşımaları, çoğalabilmeleri.

Cansız özellikleri : Kristalleşmeleri, enerjilerini üretememeleri, enzim sistemlerinin olmaması, metabolizmalarının olmaması.

Virüslerin Özellikleri Maddeler Halinde


- Zorunlu parazittirler. Çoğalmak için mutlaka canlı hücreye ihtiyaç duyarlar.

- Her virüs çeşidinin konak olarak kullandığı hücre çeşidi farklıdır.

Kuduz virüsü ; Sinir hücresinde
Çiçek, kızamık, siğil virüsleri ; deri hücrelerinde
Sarı humma virüsü ; Karaciğer hücrelerinde
Tütün mozaik virüsü ; Tütün yaprak hücrelerinde
Bakteriofaj :Bakterilerde çoğalır.

- pH, radyasyon, yüksek sıcaklık, kimyasal maddeler gibi faktörlerden etkilenirler.

- Mutasyona uğrayabilirler.

- İnsan vücudu virüslere karşı interferon denilen bir madde salgılar.

- Işık mikroskobunda görülemez, elektron mikroskobunda görülür.

-Çubuk, küre, elips şeklinde olabilirler.

Virüslerin Şematik Görünümleri

Virüslerin Şematik Görünümleri

Genomik Yapı

* Virüslerde tek bir nükleik asit bulunmakta olup, ya DNA ya da RNA'dan oluşur.

* Bakterilerde ve diğer mikroorganizmalarda ise hem DNA, hem de RNA birlikte bulunmaktadır.

Çoğalma

* Virüsler yalnızca canlı hücreler içerisinde replikasyon denilen, nükleik asidin kopyasının çıkarılması şeklinde, yani eşleşme yoluyla çoğalırlar.

* Diğer mikroorganizmalar ise ikiye bölünerek, ya da mitoz ve meyoz yoluyla çoğalırlar.

Üreme Ortamı

* Virüsler yalnızca canlı hücrelerin bulunduğu hücre kültürlerinde ya da embriyonlu yumurtada üreyebilirler.

* Buna karşılık bakteri ve diğer mikroorganizmaların büyük çoğunluğu cansız besleyici maddelerden hazırlanan yapay besiyerlerinde kolaylıkla üreyebilirler.

Mikroskobik Özellik

* Virüsler çok küçük olmaları nedeniyle ışık mikroskobunda görülmeleri mümkün değildir.

* Ancak en büyük virüsler hücreler içerisinde noktacıklar şeklinde farkedilebilirler.


* Bu yüzden virüslerin incelenmesinde büyütme gücü daha fazla olan elektron mikroskobu kullanılır.


* Bakteriler ve diğer mikroorganizmalar ise ışık mikroskobu ile görülebilirler.