Filogenetik sınıflandırmaya göre canlılar 7 ana grupta toplanır.

TÜR - CİNS - AİLE - TAKIM - SINIF - ŞUBE - ALEM

(Species) (Genus) (Familia) (Ordo) (Clasis) (Filum) (Regnum)

Ortak özellik artar -----Ortak özellik azalır

Birey sayısı azalır -----Birey sayısı artar


Farklı özellikler azalır----- Farklı özellikler artar


Akrabalık artar----- Akrabalık azalır

Sınıflandırma basmaklarından herhangi birinde yer alan iki canlının üst sınıflandırma basamakları mutlaka aynı olurken, alt sınıflandırma basamakları farklı olabilir.

Sınıflandırmada Kullanılan Basamaklar


Sınıflandırmada Kullanılan Basamaklar 1