İkili Adlandırma ( Binominal Sistem ) : Linne canlı türlerini ikili adlandırma sistemine göre isimlendirmiştir. Tür adı iki kelimeden oluşur. Tür adının ilk kelimesi onun bağlı olduğu cinsi, ikincisi de tamamlayıcı addır. Cins adının baş harfi büyük harfle, türü belirten ad ise küçük harfle yazılır.


İkili Adlandırma Örnekleri - İkili Adlandırmaya Örnekler


Türler arasında akrabalık ilişkisi aranırken cins ismi dikkate alınır, tamamlayıcı ismin önemi yoktur.