-Canlıların dış görünüşü ve yaşadıkları ortama göre yapılır.

-Analog ( görevdeş ) organlar esas alınır.


- Nitel gözlemler esastır.


- Ortak dil yoktur.


-Temel birim yoktur.


- Adlandırma yapılmamıştır.