- Hücre tipi ve sayısı

-Organeller


- Morfolojik yapı( Dış yapı )


- Anatomik yapı ( Organ özellikleri )


- Fizyolojik yapı ( Organ işleyişi )


- Protein yapındaki benzerlik


- Üreme özelliklerinde benzerlik


- Beslenme şekli


- Yaşama alanları