Ampirik Sınıflandırma ( Yapay Sınıflandırma ) : Aristo'nun yaptığı gibi canlıların, yalnız duyu organları kullanılarak dış görünüşlerine ve yaşadığı çevreye bakılarak yapılan sınıflandırmadır. Ampirik sınıflandırma yapılırken analog organlar esas alınmıştır.


Analog Organ : Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlardır.


Örn : Sineğin kanadı ile yarasanın kanadı. İkisi de uçmaya yaradığı halde yapıları farklıdır.


Bilimsel Sınıflandırma ( Doğal = Tabi = Filogenetik Sınıflandırma ) :Canlıların anatomik, fizyolojik ve köken benzerlikleri, akrabalık dereceleri göz önüne alınarak yapılan sınıflandırmadır.
Doğal sınıflandırma yapılırken canlıların homolog yapıları göz önünde bulundurulur.

Homolog Organ : Kökenleri aynı, görevleri farklı olan organlardır.


Örn : İnsan kolu, balinanın yüzgeci ve kuşun kanadı. Üçü de ön üyelerde yer alan sahip olmalarına rağmen insan kolu tutmaya, balina yüzmeye, kuş kanadı uçmaya yarar.

Sınıflandırma Çeşitleri