Lozan anlaşmasında Türkiye'yi Rauf Orbay temsil etmek istedi. Fakat ismet paşa temsilci olarak Lozan'a gönderildi. Lozan antlaşmasına göre;

1-Trakya'da Meriç ırmağı sınır olacak

2-Ege adalarından İmroz Bozcaada Türkiye' ye Midilli Sakız Sisam vs. Yunanistan'a on iki ada İtalyanlara bırakıldı

3-Suriye sınırı Ankara anlaşmasına göre belirlenecek

4-Türk-Irak sınırı İngilizlerle ikili anlaşmalarla çözülecek (Musul meselesi)

5-Sovyet sınırı Gümrü Moskova Kars anlaşmalarına göre belirlenecek

6-Kapitülasyonlar tamamen kaldırılacak

7-Boğazlar, Türkiye' nin başkanlığını yaptığı bir komisyon tarafından yönetilecek. Savaş ve barış durumlarında burdan geçişe sadece bu komisyon karar verecek

8-Dış borçlarda Türkiye payına düşeni ödeyecek. Yabancı denetimi yani Duyun-i Umumi idaresi kaldırılacak

9-Mübadele (Nufus değişimi) İstanbuldaki Rumlar ve Batı Trakyadaki Türkler hariç nüfus değişimi yapılacak

10-Tazminat. Karaağaç Türkiye ye tazminat ödeyecek

11-Yabancı okullar; Türkiye deki yabancı okullar Türk milli eğitiminin kurallarına göre tabi olacaklar

12-Patrikhane, bütün çabalara rağmen İstanbul dan çıkarılamadı

13-Doğu meselesi (Şark Meselesi), Doğu da bir Ermeni devleti kurulması fikrinden vazgeçildi

14-Azınlıklar; Türkiye deki bütün azınlıklar vatandaş kabul edildi.

Not
:Lozanda Türk heyeti iki konuda taviz vermedi. Kapitülasyonlar ve doğu meselesi.

Lozanın geriye bıraktığı sorunlar:


1-Musul,
2-Boğazlar,
3-Adalar,
4-Mübadele,
5- Hatay,
6-Dış borçlar,
6- Batı Trakya

Bugün hala geçerliliği olan Türk devletinin varlığını dünyaya kabul ettiren anlaşma Lozan anlaşmasıdır. l. Dünya savaşını sona erdiren barış anlaşmasıdır.