Büyük Taarruzun planını Fevzi Çakmak, İsmet İnönü ve Mustafa Kemal Paşa birlikte hazırlamışlardır. Yunan ordusunun bir yıl süresince oluşturdukları güçlü savunma hatları Türk ordusu tarafından kısa sürede aşıldı. Bir İngiliz savaş muhabiri Yunanlıları bu güçlü savunma hatlarını inceleyip şu yorumda bulunmuştur; Türkler Yunanlıların bu savunma hatlarını altı ayda aşabilirlerse kendilerini zafer kazanmış kabul edebilirler. Fakat Türk ordusu bu savunma hatlarını birkaç günde darmadağın edince aynı savaş muhabiri şu tespitte bulunmuştur; " Başka orduların savunma yapamayacağı bir durumda Türk ordusunu taarruzu başlıyor." 30 Ağustos ta başkomutanlık meydan savaşıyla Yunan ordusu imha edilmiştir. Kurtuluş savaşı başarıya ulaşmıştır.


Baş komutan Mustafa Kemal Paşa Yunan ordusunun son kalıntılarını da yurttan atmak için "Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri…." Emrini vermiştir. Komutanından bu emri alan Türk ordusu 9 eylül 1922 de İzmir'i Yunan işgalinden kurtarmıştır. 18 eylül 1922 de Batı Anadolu da hiç Yunan askerinden temizlenmiştir. Bu zaferin ne kadar önemli olduğunu büyük şairimiz Yahya Kemal


Beyatlı şu dizelerle anlatmıştır;

Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yârabbi!
Senin uğrunda ölen ordu budur Yârabbi!
Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,
Gaalib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın!