Sakarya savaşı Türk tarihinde bir dönüm noktasıdır. Malazgirt ten sonra Anadoluyu ikinci kez Türk yurdu yapan savaştır. 1683 ll. Viyana ile başlayan Türk'ün geri çekilmesi Sakarya savaşıyla durdurulmuştur. Sakarya savaşından sonra M. Kemal Paşa' ya gazilik ve mareşallik ünvanı verilmiştir. Kurtuluş savaşı süresince en fazla kayıp verdiğimiz savaştır. Son savunma savaşıdır. Fransa ile Ankara anlaşması imzalanmıştır. İtalyanlar Anadoluda ki işgallerine son vererek topraklarımızı terk ettiler.


Savaşın başladığı anlarda yoğun ateş karşısında geri çekilme eylemi gösteren Türk ordusuna başkomutan Mustafa Kemal Paşa şu emri vermiştir. "Hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır. O satıh bütün bir vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk edilemez." Büyük kahramanlık gösteren Türk askeri Sakarya Savaşından zaferle çıkmıştır.