Milli yemin demektir. Kurulacak bağımsız Türk devletinin sınırlarını belirleyen bir metindir.

Alınan kararlar;

1-Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.

2-Mondros' tan sonra işgal edilen Arap topraklarının geleceği halk oylamasıyla belirlenecek.

3-Elviye-i selase (Kars, Ardahan, Batum) için gerekirse halk oylaması yapılacak.

4-İstanbul, boğazlar, halifenin güvenliği sağlanacak ancak bu şartlar altında boğazlar dünya ticaretine açılacak.

5-Türkiye'deki azınlıkların hakları komşu ülkelerdeki Türklerin hakları kadar olacak.

6-Siyasi, adli, mali gelişmemize engel olan kapitülasyonlar kabul edilemez.

Yorum; kapitülasyonlar ilk kez burada reddedildi. Lozan antlaşmasıyla da tamamen kaldırıldı.

7-Batı Trakya da halk oylamasına başvurulacak.

Not: Misak-ı Milli, Milli Mücadelenin hedefi ve temel politikası oldu.
Sonuç; misak-ı millinin ilanı itilaf devletlerinin tepkisini çekti. Osmanlı mebuslar meclisini dağıttılar. 16 Mart 1920 de İstanbul u resmen işgal ettiler.İngilizler, Osmanlı Mebuslar Meclisini dağıttılar. Görev yapamaz hale gelen Osmanlı Mebuslar Meclisi'ni Sultan Vahidettin 9 Nisan 1920 tarihinde feshettiğini açıkladı. Bu durum Ankara' da 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM' nin açılmasına zemin hazırlanmıştır.