İstanbul hükümetinin isteği üzerine gerçekleşti. İstanbul hükümetinin temsilcisi Salih Paşa' ydı. Milli mücadele adına da temsil heyetinin başkanı M. Kemal Paşa bu görüşmeye katıldı.

Alınan kararlar;
1-Yurdun bölünmez bütünlüğü kabul edildi.

2-Türklerin çoğunlukta yaşadığı yerlerin işgal edilmemesine karar verildi.

3-Seçimlerin serbestçe yapılmasına meclisin açılmasına ama meclisin İstanbul dışında açılmasına karar verildi.
Yorum; seçimler yapıldı. Meclis açıldı ama meclisin İstanbul' da açılmasına karar verildi.
Yorum 2; İstanbul hükümeti Amasya görüşmesiyle birlikte milli mücadeleyi ve temsil heyetini hukuken tanımış oldu.
Sivas kongresiyle oluşturulan ulusal temsil heyeti Mustafa Kemal Paşa başkanlığında 27 aralık 1919' da Ankara' ya geldi ve Ankara bu tarihten sonra milli mücadelenin merkezi oldu.

Ankara' nın karagah seçilme nedenleri;

1-İstanbul'a yakın olması

2-Tren yolunun Ankara' dan geçmesi ve ulaşımın kolay olması

3-Ahilik geleneğinin merkezi olması bundan dolayı da güvenli olması

4-Batı cephesin yakın olması