a)Havza genelgesi:
Havza genelgesinde Mustafa Kemal Paşa şu bildirileri yayınlamıştır.
1-İşgaller protesto edilecek
2-İstanbul' a işgalleri protesto eden telgraflar çekilecek
3-İşgalleri protesto edici mitingler düzenlenecek
Not: Milli mücadelenin ilk protesto mitingi Havza' da düzenlendi. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa İstanbul hükümeti tarafından İstanbul' a çağırıldı fakat gitmedi.

b)Amasya genelgesi:
1-Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.
Yorum; bu madde milli mücadelenin gerekçesi olmuştur.
2-İstanbul hükümeti sorumluluğunu yerine getirememektedir.
Yorum; milli mücadelenin gerekçesidir.
3-Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır.
Yorum; bu madde milli mücadelenin amacını ve yöntemini belirler.
4-Her türlü denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır.
Yorum; kurul derken temsil heyeti kastedilmiştir.
Not: Amasya genelgesi milli mücadele programını belirler. Ulusal kararlar alınmıştır. Bir ihtilal niteliği taşır.

c)Erzurum kongresi:

Alınan kararlar;
1-Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez.
Yorum; milli sınırlar derken misak-ı milli kastedilmiştir.
2-İşgallere karşı milletçe direnilecek.
Yorum; seferberlik ilan edilmiştir.
3-Manda ve himaye reddedilecek.
Yorum; manda ve himaye ilk kez burada reddedilmiştir.
Not: Toplanış yönü itibariyle bölgesel aldığı kararlar itibariyle milli bir kongredir. Doğu Anadolu' daki bütün yararlı cemiyetler Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuki Osmani cemiyeti çatısı altında birleşmiştir.

d)Sivas kongresi:

Alınan kararlar;
1-Erzurum kongresi kararları kabul edildi ve genelleştirildi.
2-Anadolu ve Rumeli' deki bütün yararlı cemiyetler Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukukİ Osmani cemiyeti çatısı altında birleştirildi.
3-ABD mandası reddedildi.
4-Ali Fuat Cebesoy batı cephesi komutanlığı
5-İrade-i milliye adında gazete çıkarıldı.
6-Milli çapta Temsil Heyeti oluşturuldu. Başkanı Mustafa Kemal oldu.
Not: Her yönüyle ulusal bir kongredir. Mustafa Kemal Paşa ilk kez burada milli lider oldu.