Mondros'un 7. maddesi gereği işgaller başlayınca, işgallerekarşı Kuvay-i Milliye birlikleri (milli birlikler) bölgesel olarak birer birer kuruldu. Düzenli ordu kurulana kadar işgalcilere karşı mücadele etti. Kurtuluş savaşının ilk askeri birlikleridir. Kuvay-ı Milliyenin en büyük eksikliği grupların birbirinden habersiz hareket etmesidir. İlk Kuvay-i Milliye direnişi 19 aralık 1919 Hatay Dörtyolda gerçekleşti.


Kuvay-i milliyenin kaldırılma nedenleri
*Kesin zafere ulaşılamayacağı düşüncesi
*Kendi içlerinde yargılama yapmaları
*Halktan zorla para ve yiyecek almaları
*Düzenli ordunun kurulması

Milli mücadele

19 mayıs 1919' da Samsun' a çıkan Mustafa Kemal Paşanın resmi görevi 9. Ordu müfettişliğidir.
Resmi görevi;

-Doğu Karadeniz' de asayişi sağlamak
-Mondros' un uygulanmasını sağlamak
-Halktan silah ve cephaneyi toplayarak işgalcilere teslim etmek
-İşgale karşı direnenleri tutuklamak

Yukarıda verilen görev emirlerinin hepsi İngiliz istekleridir. Fakat Mustafa Kemal Anadoluya çıkınca resmi görev emrinin tam tersi faaliyetlerde bulundu