Versay antlaşması: Almanya ile itilaf devletleri arasında imzalandı.

St. Germain antlaşması:
Avusturya ile itilaf devletleri arasında imzalandı.

Nevlly antlaşması:
Bulgaristan ile itilaf devletleri arasında imzalandı.

Tirianon antlaşması:
Macaristan ile itilaf devletleri arasında imzalandı.

Sevr antlaşması:
Osmanlı devleti ile itilaf devletleri arasında imzalandı.