I.Dünya savaşı süreci içerisinde itilaf devletleri galip geldikleri takdirde kendi aralarında toprak paylaşımı sorunu çıkmasın diye Osmanlı topraklarını paylaştılar. Bu paylaşım gizli anlaşmalarla gerçekleştirildi. Rusya' da çarlığın yıkılması, komünist yeni yönetimin kurulmasıyla Rusya bütün gizli anlaşmaları deşifre etti.


Bu durum ABD gibi durumdan habersiz devletleri rahatsız etti. Gizli anlaşmalara etkisiz hale getirmek için ABD başkanı Wilson içinde gizli diplomasi -gizli anlaşmaları kastederek- yapılmayacak hükmünü barındıran Wilson ilkelerini yayınladı. Ayrıca Wilson ilkelerine göre galip devletler mağlup devletlerden toprak almayacaktı. Wilson ilkeleri Sömürge planları olan İngiltere ve Fransa'nın çıkarlarına ters bir gelişme idi. Bu iki devlet ABD gibi güçlü bir devleti karşılarına almak istemediklerinden dolayı geçici bir süre (Pari Barış Konferansına kadar) sessiz kaldılar.


İtilaf devletleri Osmanlı devleti ile 30 ekim 1918 tarihinde Mondros Ateşkes anlaşmasını imzaladılar. Bu anlaşmanın tamamı Osmanlı açısından ağır olduğu gibi 7. ve 24. Maddesi en zararlı olanlarıydı. 7. Madde: İtilaf Devletleri Güvenliklerini tehlikeye düşürecek bütün stratejik bölgeleri işgal edecekler 24. Madde: Doğudaki altı ilde( Vilayeti Sitte) bir karışıklık çıkarsa İtilaf devletleri bu altı ili (Erzurum, Van, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Sivas) işgal edeceklerdi.


İngiltere ve Fransa Wilson ilkeleri etkisizleştirmek için Paris Barış Konferansı'nı organize ettiler ve burada sömürgeciliğin diğer adı olan Manda ve himaye fikrini ortaya attılar. Bu Konferansa İngiltere ve Fransa yanında ABD, Japonya, İtalya katıldı. Amacı Wilson ilkelerini etkisiz hale getirerek Osmanlıyı paylaşmaktı.

Paris Barış Konferansıyla;

*Yunanistan ve Ermenistan Osmanlı topraklarını paylaşmak için ilk kez bir uluslararası konferansa katılmış oldular.

*Gizli anlaşmalarla İtalya' ya verilen ege bölgesi İtalya' dan alınarak Yunanistan' a verildi. (Bu gelişmenin üzerine İtalya ile İtilaf devletleri arasında anlaşmazlık başlamış oldu. İtalya Kurtuluş savaşında bizimle savaşmadan Anadolu'yu terk etti.)

*Gizli antlaşmalarla İngiltere'ye verilen Antep, Urfa, Maraş Fransız işgaline bırakıldı.

*ABD yalnızlık politikası olarak bilinen Monrea Doktini başlattı. Yani Avrupa siyasetine müdahle etmeme kararı aldı.