I.Balkan savaşı Karadağ, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanlar'ın birleşerek Osmanlıya saldırmasıyla başladı. Osmanlı ordusuna siyasetin girmesi ve bu durumun sonucunda emir-komuta düzeninin bozulması bu savaşta Osmanlı Devleti'nin yenilmesinin en belirgin nedeni oldu. Atatürk bu yenilgiyi "Balkan utancı" olarak değerlendirmiştir.


Romanya I. Balkan savaşına girmedi. Bu savaş sonunda bulgarlar Çatalca'ya kadar geldi. Makedonya işgal edildi. Arnavutluk bağımsız oldu.

Not: Balkanlarda Osmanlıya ilk isyan eden Sırplar ilk bağımsız olan millet Yunanlılar son elimizden çıkan toprak Arnavutluktur.

II. Balkan savaşı bulgaristanın diğerlerinden fazla toprak sahibi olması üzerine başladı. Balkan devletleri kendi aralarında yaptığı savaştır. Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya birleşerek Bulgaristan'a saldırdı. Osmanlı devleti Balkan devletlerinin birbirleriyle boğazlaşmasını fırsat bilerek Edirne'ye kadar olan topraklarımızı geri aldı.