İttihat terakkinin baskıları sonucunda Sultan II. Abdülhamit II. Meşrutiyeti ilan etti ve Osmanlı mebuslar meclisini açtı. II. Meşrutiyete karşı 31 mart vakası dediğimiz isyan çıktı.

Bunun üzerine Selanik' ten gelen Hareket Ordusu 31 Mart isyanını bastırdı. Sultan II. Abdülhamit tahttan indirildi. II. Abdülhamit' in tahttan inmesiyle beraber Osmanlı devleti yönetim ve otorite boşluğu başladı. V. Mehmet Reşat Osmanlı tahtına oturdu.