Meşrutiyet, monarşik bir yapı içerisinde meclisin ve seçilmişlerin olduğu yönetim şekli. Jön Türkler (Namık Kemal, Ziya paşa, Mithat paşa) Osmanlı ülkesindeki karışıklıkların meşruti yönetime geçmesiyle sona ereceğine inanıyorlardı. Bu amaçla 1876 yılında Sultan II. Abdülhamit I. Meşrutiyeti ilan etme şartıyla Osmanlı tahtına oturdu. I. Meşrutiyetin ilan edilmesiyle seçimler yapıldı. Osmanlı mebuslar meclisi açıldı ve Türk tarihinin ilk anayasası olan Kanun-i Esasi kabul edildi. Osmanlı devleti Osmanlı Mebuslar Meclisinin açılmasıyla parlamenter sisteme, Kanun-i Esasinin kabulü ile de anayasal sisteme geçmiş oldu.


1876-78 (93 Harbi) Osmanlı-Rus savaşı başlamasıyla Sultan II. Abdülhamit meclisi feshetti. 1908 yılında II. Meşrutiyet ilan edilene kadar meclis açılmadı. 93 Harbi sonucu Osmanlı yenildi. Ayestefenos (Yeşilköy) anlaşması imzalandı. Bu antlaşmanın şartlarının ağır olması ve Rusya'nın büyük avantaj elde etmesi üzerine Avrupalı devletler devreye girerek kendi menfaatlerine uygun Berlin antlaşmasını imzalattılar. Böylece Ayestefenos antlaşması iptal edildi.