Bu ferman Müslüman ve Türk vatandaşlara yeni haklar getirmezken, Gayrimüslimlere geniş haklar ve ayrıcalıklar getirmiştir. Bu fermanın görünüşteki amacı dil, din, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin yeni bir Osmanlı toplumu oluşturmaktır. Fakat amacına ulaşamadı.


Islahat Fermanıyla;

-Hristiyan ve Musevileri küçük düşürecek bir söz söylenmeyecek.

-İşkence dayak kalkacak.

-Askerlikte bedel usulü getirilecek.

-Yabancı uyruklular mülk sahibi olabilecek.

-Patrikhaneye yeni haklar tanındı.