· II. Mahmut döneminde hazırlanan Tanzimat Fermanı Abdülmecit zamanında uygulanmaya konuldu.

· Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane parkında halka okunduğundan dolayı "Gülhane Hattı Hümayunu" olarakta bilinir.

Tanzimat Fermanının kısa vadedeki amacı; isyan eden Mısır valisi M.Ali Paşa' ya karşı Avrupalı devletlerin desteğini almaktır. Uzun vadedeki amacı ise; Avrupalılaşmak ve Batılılaşmaktır.

Tanzimat Fermanına göre;

1- Müslüman ve Hristiyan halkın ırs, namus ve can güvenliği sağlanacaktır.

2- Vergiler gelirlere göre belirlenecektir.

3- Askerlik vatan görevi halini alacaktır.

4- Mahkemeler açık hale getirildi, haksız idam önlenmeye çalışıldı.

5- Rüşvet ve iltimas (torpil) kaldırılacak.

6- Herkes kanun önünde eşit olacak.