1-Sened-i ittifak adında bir belge ayanlarla padişah arasında imzalandı. Sened-i ittifak İngilizlerin Magna Kartası' na benzetildiği gibi Osmanlı da anayasal monarşiye geçişin ilk adımıdır. Osmanlı Tarihinde padişahın yetkilerini ilk kez kısıtlayan belgedir.


2-
Divan-ı Hümayun kaldırıldı yerine Nazırlıklar(Bakanlıklar) kuruldu.

3-
Tımar ve zeamet kaldırılarak devlet memurlarına maaş bağlandı.

4-
Ölen devlet memurlarının mallarını devletleştirme anlamına gelen müsadere kaldırıldı.

5-
Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı.

6-
Posta ve karantina servisleri kuruldu.

7-
Memurlara fes, pantolon, ceket giyme zorunluluğu getirildi.

8-
Pasaport uygulaması getirildi.

9-
Vakay-ı Hayriye adı verilen gelişmeyle Yeniçeri ocağı kaldırıldı, Sekban-ı Cedid, Eşkinci ocağı, Redifler, Müşirrikler, Asakiri Mansure-i Muhammediye (Muhammede yardım askerleri) kuruldu.

10-
Orduda alay, tabur, bölük sistemine geçildi.

11-
İlköğretim zorunlu hale getirildi.

12-
İlk defa Fransa' ya öğrenci gönderildi.

13-
Takvimi Vakay-ı adında gazete çıkarıldı.

14-
Avrupa tarzı müzik serbest bırakıldı.

15-
Mehterin yerine Mızıkay-ı Hümayun getirildi.