1-Devlet adamlarından kötü gidişi düzeltmek için rapor istendi. (tarhuncu)

2-
Nizam-ı Cedid ordusu kuruldu. (nizam: düzen cedid: yeni )

3-
Donanma ıslah edilerek Mühendishane-i Berri Hümayun (kara mühendisliği) Mühendishane-i Bahri Hümayun (deniz mühendisliği) kuruldu

4-
Nizam-ı Cedid birliklerini finanse etmek için irade-i cedid adında bir fon kuruldu.