· Osmanlı'nın yıkılışına bağlı olarak ortaya çıkmıştır.

· Milli egemenlik ve bağımsızlık hareketi birlikte yürütülmüştür.

· Boğazlara başka bir devletin hakim olması milli bağımsızlığı zedeler.

· Türk inkılabı hem işgalcilere hem de saltanata karşı gerçekleşmiştir.

· Dogmatik değildir. Düşünceye körü körüne bağlı değil. Pragmatiktir. (faydacı)

· Türk inkılabının hazırlık dönemi yoktur. Örneğin; Fransız ihtilalinin 150 yıllık hazırlık dönemi vardır.

· Türk inkılabı yeni Türk devletini batıya yaklaştırdı.

· Türk inkılabını hazırlayan ve uygulayanlar aynı kişilerdir, Atatürk ve arkadaşları. Fransız ihtilalini hazırlayanlar ve uygulayanlar farklı kişilerdir. Çünkü uzun süreçte gerçekleşmiştir.