· İnkılap bir halk hareketidir.

· Var olan düzeni köklü değişikliklere tabi tutma ya da değiştirme olayıdır.

· Akıl ve iradenin sonucu ortaya çıkar.

· Kişi ve zümre hareketi olamaz.

· Aniden gerçekleşen bir yenileşme değil, uzun bir sürecin sonucu ortaya çıkar.