Dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak için kullanılan terimdir. Tanrı düzeni anlamına gelir.